Konsultointi

Konsultti osaa puolestasi

Konsultti kannattaa palkata rakennushankkeeseen silloin, kun tarvitaan erikoisosaamista ydinorganisaation ulkopuolelta. Konsultti on oman erikoisalan ammattilainen, joka tekee päivittäin sitä työtä, mikä on normaalisti murto-osa rakennushankkeen kokonaisuudesta. Ammattitaitoinen konsultti luo kustannus- ja aikataulusäästöjä. Konsultin erikoisosaamista voidaan hyödyntämään myös prosessi- sekä tuotekehityksessä.

Palokatkokonsulttia kannattaa käyttää:

  • Antamaan kustannustietoa: Rakennushankkeiden palokatkojen kustannuksien arvioimiseksi
  • Säästääkseen rahaa: Suunnittelemassa palokatkot järkevästi saavutetaan merkittäviä säästöjä
  • Ohjeistamaan suunnittelijoita: Kuinka palokatkot huomioidaan muussa suunnittelussa.
  • Tuotekehityksessä: Palokatkojen parantaminen ja tuotteiden kehittäminen koettujen ongelmien pohjaltatavoitteena paremmat palokatkot

Yrityksemme tarjoaa palokatkoihin liittyviä konsultointia. Tarjoamme rakennushankkeisiin kustannustietoa, opastamme suunnittelijoita parempien läpivientien toteutukseen ja toimimme asiantuntijoina kehitystyössä. Avullamme säästät aikaa ja rahaa.

Olemme erityisen kiinnostuneita tekemään kehitysyhteistyötä. Olemme tähän mennessä tehneet yhteistyötä talotehtaiden, toisten insinööritoimistojen sekä palokatkojen materiaalivalmistajien kanssa. Tavoitteemme on luoda parempia palokatkoja rakennusalalle.


Valvontapalvelut

Malliasennuksien katselmukset

Jos työmaalla ei ole aikaisempaa kokemusta palokatkojen asentamisesta, voidaan toteutuksesta suorittaa malliasennus. Hyväksyttyämme malliasennukset, voi urakoitsija toteuttaa kohteen palokatkojen asennuksen itse.

Urakoitsijat voivat säästää palokatkojen asennusten kuluissa suorittamalla palokatkojen asentamisen itse. Paloturvallisuus ja laatu varmistetaan aktiivisella valvonnalla.

Toteutuksen katselmukset

Katselmukset suoritetaan palokatkojen asentamisen jälkeen yhdessä työmaaorganisaation ja palokatkourakoitsijan kanssa. Palokatkojen toteutukset valokuvataan ja katselmuksesta laaditaan muistio.

Katselmuksien avulla varmistetaan paloturvallisuus ja katselmuspöytäkirjojen avulla annetaan loppukäyttäjälle takuu palokatkojen toimivuudesta.