Valvonta

valvonnalla laatua

Valvonnan tarkoitus on varmistaa suunnitelmia vastaava toteutus työmaalla. Valvojalla tulee olla riittävät tiedot suunnittelusta sekä toteutuksesta, jotta hänen on mahdollista havaita mahdolliset puutteet toteutuksessa. Valvojan tehtäviin kuuluu myös toimia keskusteluyhteytenä suunnittelijoiden, toteuttajien sekä tilaajan välillä. Onnistunut lopputulos saavutetaan selkeästi dokumentoidulla, ammattitaitoisella ja aktiivisella valvonnalla.

Valvonnassa tärkeää huomioida seuraavat asiat:

  • Suunnitelmat: Käytössä olevat suunnitelmat ovat ajantasaiset
  • Osaaminen: Varmistetaan toteutuksen onnistuminen
  • Katselmukset: Toteutus vastaa suunniteltua
  • Dokumentointi: Tehty työ dokumentoidaantavoitteena paloturvallisuus

Yrityksemme tarjoaa palokatkojen toteutuksen opastusta ja valvontaa. Palokatkosuunnitelmien oikeaoppinen toteutus on välttämätöntä palokatkojen toimivuuden takaamiseksi. Toimivat palokatkot rajaavat tulipalotilanteessa palon palo-osastoon.

Jos työmaalla ei ole kokemusta tai osaamista palokatkoista, opastamme mielellämme palokatkojen oikeaoppisen toteutukseen. Muussa tapauksessa käymme tarkistamassa palokatkojen toteutuksen ja huomautamme mahdollisesta puutteista.


Valvontapalvelut

Malliasennuksien katselmukset

Jos työmaalla ei ole aikaisempaa kokemusta palokatkojen asentamisesta, voidaan toteutuksesta suorittaa malliasennus. Hyväksyttyämme malliasennukset, voi urakoitsija toteuttaa kohteen palokatkojen asennuksen itse.

Urakoitsijat voivat säästää palokatkojen asennusten kuluissa suorittamalla palokatkojen asentamisen itse. Paloturvallisuus ja laatu varmistetaan aktiivisella valvonnalla.

Toteutuksen katselmukset

Katselmukset suoritetaan palokatkojen asentamisen jälkeen yhdessä työmaaorganisaation ja palokatkourakoitsijan kanssa. Palokatkojen toteutukset valokuvataan ja katselmuksesta laaditaan muistio.

Katselmuksien avulla varmistetaan paloturvallisuus ja katselmuspöytäkirjojen avulla annetaan loppukäyttäjälle takuu palokatkojen toimivuudesta.