Suunnittelu

Palokatkosuunnittelu

Palokatkosuunnittelu on yksi paloturvallisuuden osa-alue ja sen tarkoitus on varmistaa palon rajautuminen tulipalotilanteessa palo-osastoihin. Suunniteltujen palokatkojen tulee täyttää Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Suunnitelmissa tulee esittää palokatkojen toteutustapa, sijainnit sekä työohjeet. Palokatkosuunnittelu tehdään aina kohdekohtaisesti.

Palokatkosuunnittelua varten tarvitaan seuraavat dokumentit:

  • ARK: Kohteen pohjapiirustukset ja leikkaukset, joissa näkyy palo-osastoinnit
  • RAK: Kohdekohtaiset rakennetyypit
  • LVIS: LVIS-suunnitelmat
  • Muut: Mahdolliset erityissuunnitelmat (Palo, SPR, jne.)Säästä suunnittelulla

Kohteen laajuudesta riippuen yrityksemme tarjoaa palokatkosuunnittelua palokatkourakoitsijan punakynäkuvien digitoimisesta kohteen kokonaisvaltaisen suunnitteluun. Ammattitaitoinen suunnittelija pitää aikataulun ja kulut kurissa.

Suunnittelu on mahdollista toteuttaa rakentamisen eri vaiheissa, mutta kustannussäästöjä tavoiteltaessa se tulee tehdä ennen reikäkiertoa ja elementtikuvien piirtoa, jolloin käytettäviin palokatkotuotteisiin voidaan vaikuttaa parhaiten.


Suunnittelupalvelut

Suunnittelijoiden ohjeistus

Kohteen rakennuslupavaiheessa, palokatkosuunnittelija ohjeistaa eri alojen suunnittelijoita ennen LVIS-reikäkiertoa ja elementtisuunnittelua. Oikeiden lähtötietojen avulla pystytään vaikuttamaan kustannuksiin jo projektin alkuvaiheessa.

Myöhemmässä vaiheessa tehtävällä palokatkosuunnittelulla pystytään varmistamaan enää osastoinnin täyttyminen eikä voida taata kustannustehokkuutta.

Palokatkosuunnittelu

Tarvittavien lähtötietojen pohjalta suunnittelemme määräysten mukaiset ja kohdekohtaiset palokatkodetaljit, työohjeen sekä sijaintikaaviot. Selkeiden suunnitelmien avulla työmaalla on helppo toteuttaa palokatkot.

Palokatkot tulee suunnitella aina kohde- ja tuotekohtaisesti. Suunnittelua ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, tilaajan vaatimukset ja palokatkotuotteiden ETA-arvioinnit.

Suunnitelmien revisiointi

Jokaisessa rakennushankeessa suunnitelmat muuttuvat ja tarkentuvat hankkeen edetessä. Jos kohteen suunnitelmiin tulee merkittäviä muutoksia, päivitämme palokatkosuunnitelmat ja toimitamme ne leimattaviksi.

Ajantasaiset suunnitelmat varmistavat hankkeen sujuvan ja kustannustehokkaan läpiviennin, kun toteutus tehdään oikeiden suunnitelmien mukaisesti.

Loppudokumentointi

Kohteen valmistuessa palokatkosuunnitelmat liitetään osaksi kohteen käyttö- ja huolto-ohjetta ("huoltokirjaa"). Päivitykset perustuvat urakoitsijan laadunvarmistusmatriiseihin ja toteutuksen aikaiseen dokumentointiin.

Urakoitsijan tekemä kattava ja läpinäkyvä dokumentointi säästää myöhempiä kustannuksia, lisää kohteen arvoa asiakkaille sekä toimii työkaluna kiinteistön huoltohenkilökunnalle.